PRAWO JAZDY JAK ZACZĄĆ?

Zaczynamy od wyboru kategorii prawa jazdy na kurs którego chcemy się zapisać. Nasz ośrodek oferuje kursy kategorii:

 • kat. AM

  - Jest to aktualny odpowienik karty motorowerowej.
  Aby zacząć kurs należy mieć skończone 14 lat

 • kat. A1

  - Uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg i motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
  Aby zacząć kurs należy mieć skończone 16 lat

 • kat. A2

  - Uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla i motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  Aby zacząć kurs należy mieć skończone 18 lat

 • kat. A

  - Uprawnia do kierowania motocyklem (motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.
  Wymagany wiek do uzyskania kategorii A to 24 lata albo 20 lat, jeżeli kandydat co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, ale do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW konieczne jest i tak ukończenie 21 roku życia.

 • kat. B

  - Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu), pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC), ciągnikiem rolniczym, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3.
  Aby zacząć kurs należy mieć skończone 18 lat.


Kolejny krok to:

Badania lekarskie

Badania przeprowadza lekarz medycyny pracy, koszt ustawowy takich badań to maksymalnie 200 zł.
W naszym ośrodku, proponujemy badania na miejscu, lub w Niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej ALL-MEDICUS. Koszt 180 zł.

Gdy już posiadamy zaświadczenie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem, udajemy się do fotografa w celu zrobienia zdjęcia.
Z orzeczeniem lekarskim i zdjęciem wybieramy się do Wydziału Komunikacji UM (np. dla Katowic jest to ul. Francuska 70) odpowiedniego dla naszego miejsca zameldowania, celem wypełnienia wniosku na otrzymanie PKK (Profil Kandydata na Kierowce). (jeśli osoba jest niepełnoletnia, wymagana jest obecność prawnego opiekuna)

Posiadając PKK możemy wybrać Ośrodek Szkolenia Kierowców i rozpocząć kurs na Prawo Jazdy.
W tym momęcie mamy dwie możliwości:

 • Rozpoczynamy pełen kurs, 30 godzin wykładów teoretycznych i 30 godzin jazd praktycznych (kat. A1, A2, A mają 20 godzin zajęć praktycznych, AM 10h)

 • Na dzień dzisiejszy jest też możliwość nauki do egzaminu państwowego teoretycznego we własnym zakresie.
  Jest to dobre wyjście dla osób, które nie mają czasu uczęszczać na wykłady i chcą uprawnienia uzyskać szybciej.
  Osoba która ma zaliczony Egzamin teoretyczny państwowy, zgłasza się do wybranego OSK i praktycznie od razu idzie na zajęcia praktyczne, dostaje również upust w wysokości 150 zł.

Egzaminy wewnętrzne i państwowe

Po skończeniu części teoretycznej i praktycznej kursu, przeprowadzane są egzaminy wewnętrzne:

 • Egzamin wewnętrzny teoretyczny - są to testy z wiedzy teoretycznej, które rozwiązujemy na komputerze który jest wyposażony w program Egzamin Wewnętrzny 2018 (identyczny jak na państwowych egzaminach)

 • Egzamin wewnętrzny praktyczny - egzamin sprawdzający umiejętności kierowania pojazdem, odbywa się na placu manewrowym i w ruchu drogowym.
  Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

 • Egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny - W celu zapisania się na   egzamin państwowy należy złożyć w WORD:
  - dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
  - wniosek , jeżeli chcesz aby w egzaminie brał udział dodatkowy egzaminator
  - wniosek, jeżeli chcesz aby w egzaminie brał udział twój instruktor
  - numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę PKK
    (zaktualizowany przez OSK)
  - dokument tożsamości do wglądu

Odbiór Prawa Jazdy

Wydanie dokumentu następuje po zdanych egzaminach pańswowych i kosztuje 100 zł. Prawo Jazdy odbieramy w tym samym miejscu w którym składaliśmy wniosek o PKK - Wydział komunikacji UM.
Do egzaminów można przystąpić miesiąc przed ukończeniem: 14 lat dla AM, 16 lat dla A1, 18 lat dla A2 i B 24 lat dla A.
Dokument odbieramy, najwcześniej, w dniu urodzin.

GRATULACJE !!!

Nowe Wiadomości

 • Styczeń 01, 2018

  Aktualizacja cennika

  Od dnia 01.01.2018 roku, w OSK Południe TD zaczyna obowiązywać --> nowy cennik <--

 • Luty 8, 2015

  OSK Południe na Facebook'u

  OSK Południe TD zawitało na Facebook'a, zapraszamy do obserwowania i polubienia naszej strony

 • Sierpień 27, 2014

  Warsztaty - Organizujemy coroczne warsztaty dla instruktorów. Dodatkowe informacje w ośrodku Południe TD

 • Marzec 12, 2014

  Kategoria AM - od 8 marca 2014 rozpoczynamy szkolenia na nową kategorie AM - od 14 lat.

 • Październik 21, 2013

  E-learning - teoria w domu bez konieczności przychodzenia do ośrodka.

Panel Logowania

Log inLog In