Poradnik kursanta - jak zacząć szkolenie

Zaczynamy od wyboru kategorii prawa jazdy na kurs którego chcemy się zapisać.
Nasz ośrodek oferuje kursy kategorii:

kat. AM

- Jest to aktualny odpowienik karty motorowerowej. Aby zacząć kurs należy mieć skończone 14 lat

kat. A1

- Uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg i motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Aby zacząć kurs należy mieć skończone 16 lat

kat. A2

- Uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla i motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW Aby zacząć kurs należy mieć skończone 18 lat

kat. A

- Uprawnia do kierowania motocyklem (motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. Wymagany wiek do uzyskania kategorii A to 24 lata albo 20 lat, jeżeli kandydat co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, ale do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW konieczne jest i tak ukończenie 21 roku życia.

kat. B

- Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu), pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC), ciągnikiem rolniczym, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3. Aby zacząć kurs należy mieć skończone 18 lat.

Badania lekarskie

Badania przeprowadza lekarz medycyny pracy, koszt ustawowy takich badań to maksymalnie 200 zł. W naszym ośrodku, proponujemy badania na miejscu, lub w Niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej ALL-MEDICUS. Koszt 180 zł.

Profil Kandydata na Kierowcę

Gdy już posiadamy zaświadczenie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem, udajemy się do fotografa w celu zrobienia zdjęcia. Z orzeczeniem lekarskim i zdjęciem wybieramy się do Wydziału Komunikacji UM (np. dla Katowic jest to ul. Francuska 70) odpowiedniego dla naszego miejsca zameldowania, celem wypełnienia wniosku na otrzymanie PKK (Profil Kandydata na Kierowce).
(jeśli osoba jest niepełnoletnia, wymagana jest obecność prawnego opiekuna)
Istnieje możliwość złożenia wniosku poprzez internetowy portal www.info-car.pl

Rozpoczęcie szkolenia

Posiadając PKK możemy wybrać Ośrodek Szkolenia Kierowców i rozpocząć kurs na Prawo Jazdy.
W tym momęcie mamy dwie możliwości:

Rozpoczynamy pełen kurs, 30 godzin wykładów teoretycznych i 30 godzin jazd praktycznych (kat. A1, A2, A mają 20 godzin zajęć praktycznych, AM 10h)

Lub uczymy się sami/E-learning
Na dzień dzisiejszy jest możliwość nauki do egzaminu państwowego teoretycznego we własnym zakresie. Jest to dobre wyjście dla osób, które nie mają czasu uczęszczać na wykłady i chcą uprawnienia uzyskać szybciej. Osoba która ma zaliczony Egzamin teoretyczny państwowy, zgłasza się do wybranego OSK i praktycznie od razu idzie na zajęcia praktyczne.
W naszym OSK dostaje również upust w wysokości 150 zł.

EGZAMINY

EGZAMINY WEWNĘTRZNE:
Po skończeniu części teoretycznej i praktycznej kursu, przeprowadzane są egzaminy wewnętrzne:

Egzamin wewnętrzny teoretyczny - są to testy z wiedzy teoretycznej, które rozwiązujemy na komputerze który jest wyposażony w program Egzamin Wewnętrzny 2018 (identyczny jak na państwowych egzaminach)

Egzamin wewnętrzny praktyczny - egzamin sprawdzający umiejętności kierowania pojazdem, odbywa się na placu manewrowym i w ruchu drogowym. Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.


EGZAMINY PAŃSTWOWE:
Teoretyczny i praktyczny.
W celu zapisania się na egzamin państwowy należy złożyć w WORD:

  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
  • wniosek , jeżeli chcesz aby w egzaminie brał udział dodatkowy egzaminator
  • wniosek, jeżeli chcesz aby w egzaminie brał udział twój instruktor
  • numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę PKK
  • (zaktualizowany przez OSK)
  • dokument tożsamości do wglądu
Zapisy online pod adresem www.info-car.pl

Kontakt

Adres

Telefony/E-mail